I. Każdy klient klubu Olimpia zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu klubu.

II. Klienci korzystają z usług klubu na własną odpowiedzialność. W razie konieczności sugerujemy konsultacje z lekarzem.

III. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.

IV. Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.

V. Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z klubu Klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika lub właściela. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z Klubu nie będzie zwracana równowartość niewykorzystanego karnetu.

VI. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

VII. W klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od tego, w którym się przyszło, z czystą podeszwą. Na zajęciach grupowych i ćwiczeniach na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Niedopuszczalne są: klapki, baletki, ćwiczenie na boso, obuwie inne od sportowego.

VIII. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu, Olimpia nie ponosi odpowiedzialności.

IX. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

X. Po przyjściu do klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu, w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk W przypadku zniszczenia lub zgubienia kluczyka do szafki należy uiścić opłatę w wysokości 20zł.

XI. Klub zastrzega sobie prawo, iż może być On nieczynny w okresie świątecznym.

XII. Na terenie Klubu treningi personalne prowadzić mogą tylko i wyłącznie pracownicy klubu Olimpia.

XIII. Kierownictwo Olimpia Fitness & Siłownia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyny.

XIV. Wykupiony karnet Open jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.

XV. Karnet Open upoważnia do korzystania z usług klubu raz dziennie maksymalnie 90 minut.
Olimpia Fitness & Siłownia / tel. 17 583 65 42 / olimpia.mielec@onet.pl
Projekt i realizacja: Penmark.pl